GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty cổ phần V-SunCivil là đơn vị chính phân phối sản phẩm vật liệu và hóa phẩm xây dựng do Công ty cổ phần vật liệu và hóa phẩm xây dựng Great – 01 sản xuất tại nhà máy địa chỉ: Khu Văn Miếu, phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội.

Sản phẩm của Great – 01 đã và đang được khách hàng đánh giá cao về chất lượng, mẫu mã và dịch vụ. Với các chuyên gia cao cấp chuyên ngành về hóa kết hợp với đội ngũ cán bộ là các kỹ sư chuyên nghiệp, sản phẩm của Great – 01 không ngừng phát triển về chất lượng và giải pháp áp dụng cho các công trình xây dựng.

1. Những dòng sản phẩm nổi bật của Great – 01 bao gồm:

Dòng sản phẩm

Tên sản phẩm

Tiêu chuẩn kỹ thuật

Vữa khô trộn sẵn thông thường

Great-01 Redymix M5

TCVN 4314:2003

Great-01 Redymix M7.5

Great-01 Redymix M10

Great-01 Redymix M15

Great-01 Redymix M170

Great-01 Redymix M200

Great-01 Redymix M250

Great-01 Redymix M300

Vữa khô trộn sẵn xây gạch nhẹ

MLC M5

TCVN 9028:2011

MLC M7.5

Vữa rót không co gốc xi măng

Great-01 Grout M40

TCVN 9204:2012

Great-01 Grout M50

Great-01 Grout M60

Great-01 Grout M70

Great-01 Grout M80

Keo dán gạch thông dụng

Great-01 NTA

TCVN 7899-1:2008

Keo dán gạch chất lượng cao

Great-01 HTA

 

Vật liệu cứng nền

Great-01 FH

TCSC:02/2016/GREAT01

Vật liệu, hợp chất chống thấm bê tông bằng kết tinh

Great-01 CWC, CT-09

TCSC:03/2016/GREAT01

Vữa gắn tường bê tông Acotec

Great-01 SCA-200(ACT) TCVN 9028:2011

Vữa chuyên dụng NUCEWALL

Great-01 A15N (Nucewall Mortar)

TCVN 9028:2011

    2. Ngoài cung cấp các sản phẩm của Great 01 chúng tôi còn cung cấp các loại vật tư phụ điện nước:

– Bu lông, Ecu, Long đen ….. các loại.

– Tyzen, đai treo, Ubolt, đai xiết …….các loại.

– Các loại nở đóng, nở sắt nở nhựa, đinh bê tông, vít tự khoan ……